FAQ

	 

Jakie dokumenty potrzebne są do uzyskania Kredytu Firmowego?

babcia450-300

Metoda uproszczona:
1. Dowód osobisty
2. Wyciągi z konta firmowego lub osobistego za 7 ostatnich miesięcy
3. Uzupełniony wniosek kredytowy

Metoda pełna:
1. Dowód osobisty
2. Pit za ubiegły rok + potwierdzenie nadania do US
3. Dokumenty finansowe za bieżący okres rozliczeniowy
4. Potwierdzenie zapłaty za 3 ostatnie miesiące ZUS/US
5. Uzupełniony wniosek kredytowy

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu gotówkowego?

ŹRÓDŁA DOCHODU I WYMOGI DOKUMENTACYJNE

Umowa o pracę:

– zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach
– świadectwo z poprzedniej pracy (wymagane w przypadku osób o stażu
krótszym niż 3 m-ce u danego pracodawcy)
– wyciągi z konta bankowego z wpływami wynagrodzeń za 3 ostatnie miesiące

Umowa cywilnoprawna: umowa zlecenie/umowa o dzieło

– umowa/y o dzieło/umowa/y zlecenie potwierdzające uzyskiwanie
dochodów i ich wysokość w okresie ostatnich 12 m-cy lub
– zestawienie umów podpisanych z pracodawcą w okresie ostatnich 12
miesięcy i
– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach za okres 12 m-cy lub
– rachunki lub faktury potwierdzające uzyskiwanie dochodów za okres
ostatnich 12 m-cy lub
– zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu za okres 12 m-cy wraz z
zestawieniem zbiorczym informującym o wypłaconych fakturach
(zestawienie takie winno zawierać informację o dacie wypłaty, nr
faktury, kwocie do wypłaty)

Umowa najmu lokalu:

– aktualna umowa najmu i
– umowa/u najmu lokalu potwierdzającego uzyskiwanie dochodów z tego
tytułu w okresie ostatnich 12 m-cy (wymagana wyłącznie w przypadku,
gdy aktualna umowa najmu obowiązuje krócej niż 12 m-cy) i
– zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem wobec US i
– zgłoszenie w US wynajmu lub
– PIT-36 lub PIT-28 za poprzedni rok kalendarzowy

Gospodarstwo rolne:

– zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa rolnego
lub
– zaświadczenie z UG o wielkości gospodarstwa w ha fizycznych i
przeliczeniowych lub
– aktualny nakaz płatniczy wydany przez Urząd Gminy i
– zaświadczenie z Urzędu Gminy o niezaleganiu z podatkiem rolnym i
– zaświadczenie z KRUS o niezaleganiu z opłatami składek na
ubezpieczenie społeczne

Działalność gospodarcza:

– Dowód osobisty
– Pit za ubiegły rok + potwierdzenie nadania do US
– Dokumenty finansowe za bieżacy okres rozliczeniowy
– Potwierdzenie zapłaty za 3 ostatnie miesiące ZUS/US
– Uzupełniony wniosek kredytowy

Posiadamy również wiele innych akceptowanych źródeł dochodu.

Jak uzyskać kredyt bez ZUS?

Wymagane dokumenty przy wnioskowaniu o kredyt bez ZUS:

– Dokument tożsamości
– Pit za ubiegły rok + potwierdzenie nadania
– dokumenty finansowe za bieżący okres rozliczeniowy
– potwierdzenie zapłacenia podatku dochodowego za 3 ostatnie miesiące
– podpisany wniosek kredytowy